Новини

09юли

АЛД АУТОМОТИВ ПОДКРЕПЯ АДАПТАЦИЯТА КЪМ “НОВОТО НОРМАЛНО“ В БЪЛГАРИЯ

АЛД АУТОМОТИВ ПОДКРЕПЯ АДАПТАЦИЯТА КЪМ “НОВОТО НОРМАЛНО“ В БЪЛГАРИЯ

АЛД Аутомотив разширява подкрепата си в борбата с негативните фекти на COVID-19 в България, като предоставя един автомобил на неправителствената организация Проект Северозапад. Фондацията работи за това хората от Северозапада да живеят достойно, възрастните да имат своята независимост, а младите – възможности за развитие.

Автомобилът, който АЛД Аутомотив предоставя на Проект Северозапад, ще се използва основно от екипите, работещи с възрастни хора в Северозападната част на страната за доставки на храна, лекарства.

В предизвикателните времена на пандемията от COVID-19, мобилността е от ключово значение, за да се даде възможност на всички екипи на първа линия да помагат на населението да се справи с извънредната ситуация. Като лидер в решенията за мобилност, АЛД Аутомотив има отговорност да подкрепя обществото в тази предизвикателна битка с необходимите ресурси.

АЛД Аутомотив вече подпомогна Българския Червен кръст в усилията на организацията срещу COVID-19, като предостави два автомобила, които да бъдат използвани от екипите служители и доброволци в София и страната.

Местните инициативи на АЛД Аутомотив в България в сътрудничество с Българския Червен кръст и Проект Северозапад са част от Плана за солидарност на ALD - глобалната програма за КСО на АЛД Аутомотив Груп в подкрепа на борбата срещу COVID-19. В рамките на тази глобална програма АЛД подпомага борбата срещу болестта във всички региони, в които Групата присъства чрез различни инициативи, включително заемане на активи на дружеството на тези, които са на първа линия, предоставяне на ресурси на общностите и подкрепа най-уязвимите доставчици и клиенти.

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20