Новини

18юли

АЛД АУТОМОТИВ ПОДКРЕПЯ СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

АЛД АУТОМОТИВ ПОДКРЕПЯ СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

АЛД Аутомотив в България предоставя за ползване на Сдружението автомобил в подкрепа на дейността на организацията

Сдружение „SOS Детски селища България“ е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. Започва дейността си в България от 1990 г. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Сдружение „SOS Детски селища България“ е част от голямото международно семейство „SOS Children’s Villages International“, което от 1949 г. се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.

В продължение на повече от четвърт век Сдружение „SOS Детски селища България“ осигурява семейство и здравословна среда за развитие и израстване на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Партньорството на АЛД Аутомотив със "SOS Детски селища България" е част от стратегията на ALD за Корпоративна социална отговорност (КСО), която обхваща различни области на подкрепа и сътрудничество с обществото в България. Програмата се основава на стратегическите насоки на ALD и е адаптирана към местните специфики и нужди на общностите.

АЛД Аутомотив развива активна програма за Корпоративна социална отговорност (КСО) в България, като подкрепя различни каузи и организации, фокусирани върху най-уязвимите групи от населението и различни социалнозначими каузи и теми.

В рамките на стратегията за КСО, АЛД Аутомотив на този етап насочва усилията си към различни форми на подкрепа на деца, жени, възрастни хора. Компанията също така се включи и в кампанията за солидарност на засегнатото население от войната в Украйна.

АЛД Аутомотив непрекъснато обмисля нови инициативи и каузи, които да подкрепи, за да помага всеки ден със средствата, с които разполага, за разрешаването на належащи проблеми в обществото.
 

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20