Mobility Blog

Безопасността на първо място

Безопасността на първо място

Модерните автомобили може да са по-безопасни, отколкото са били колите преди, но това не означава, че компаниите нямат роля в осигуряването на безопасността на водачите, пътниците и всички участници в движението. Ето защо е нужна добре обмислена и планирана фирмена политика за безопасност.

Фирмената политика за безопасност определя общия подход за управление на казусите в бизнеса, свързани със здраве и безопасност. Основното послание, което трябва да се възприеме от всяка компания и служител е, че няма работа, която да измести безопасността.

Технологиите може да бъдат в помощ за прилагането на политика за безопасност чрез използване на решения от телематиката. Компаниите могат също така да внедряват програми за насърчаване, за да са уверени, че всички водачи са мотивирани да следват правилата за безопасност. Защо да не предложат на безопасните водачи възможности за ъпгрейд?

Представяме Ви 7 ключови насоки, които да имате предвид, когато създавате или моделирате политиката си за безопасност:

  1. Висшият мениджмънт трябва да подкрепя идеята. Не можете да развивате политика за безопасност ако висшият мениджмънт не поддържа основните й принципи.
  2. Процесите трябва да са в синхрон и да подкрепят политиката Ви за безопасност. Водачите не бива да се чувстват под напрежение за това да използват времето зад волана продуктивно. 
  3. Въпросът не засяга единствено водачите.  В случай на споделено пътуване (ride-sharing) или транспорт по поръчка (ride-hailing), можете да очаквате всеки служител с шофьорска книжка да шофира в професионален контекст в един или друг момент. Това означава, че всички служители трябва да бъдат включени в политиката за безопасност на автопарка.
  4. Обучението на водачите трябва да бъде провеждано регулярно – виртуално, он-лайн обучение, или физическо обучение. Тренингите може също да бъдат изцяло съобразени с конкретните нужди на водачите, да адресират точно определени сфери за подобрение.
  5. Поведението на водачите трябва да се наблюдава. За тази цел са особено важни данните, свързани с инцидентите, а технологията може да добави много ценна информация. Телематичните решения например, може да покажат на компанията дали шофьорите спазват ограниченията на скоростта и други критични показатели.
  6. Телематиката изисква анализ на данните. Събирането на данни от телематиката е едно нещо, но трябва да имате способностите да ги обработвате. Това е особено полезно за лекотоварни автомобили до 3,5 тона или автомобили за инструменти, но не по-малко за статусни автомобили. Веднъж събрани, данните може да бъдат анализирани и използвани за прилагането на корективни мерки, които стимулират по-добро поведение зад волана. Това е от полза и за редуцирането на въглеродните емисии и намаляване на консумацията на гориво – като в същото време помага за спестяване на средства и по-безопасна среда.
  7. Общите стандарти трябва да се прилагат на всички пазари. Глобалните или международни автопаркове трябва да прилагат единен стандарт за безопасност във всички региони и страни, вземайки предвид различията в законодателството, условията и други важни параметри.

Безопасността винаги е била в ядрото на услугите, предоставяни от АЛД Аутомотив. Експертите от департамент Бизнес проучвания и Консултиране могат да Ви помогнат в създаването или оценката на политика за безопасност, която да отговаря на Вашите нужди.

Искате ли да знаете повече за това как да създадете своята политика за безопасност? Свържете се с нас