Mobility Blog

Гъвкавите решения са бъдещето (и не само заради Коронавируса)

Гъвкавите решения са бъдещето (и не само заради Коронавируса)

Чувствате ли напрежение след кризата как да управлявате ефективно фирмения автопарк? Ако е така – можете да обмислите гъвкави решения. Разбира се, гъвкавостта не е нова концепция. Но днес възможностите за гъвкавост са особено актуални. И отвъд днешния ден: има голяма вероятност гъвкавите формули да продължат да бъдат удачно решение за фирмените автопаркове и в бъдеще.

С облекчаването на рестриктивните мерките във връзка с разпространението на Коронавируса, компаниите започват работа. От какво най-много се нуждаят вашите корпоративни клиенти в този момент?

Както при всяка криза, те искат да се съсредоточат върху основния си бизнес и да поддържат приемствеността в своята дейност. Освен това и специфично за тази криза: здравето и сигурността на служителите са основен приоритет.

Според нас в АЛД Аутомотив, три основни типа нужди в това отношение са:

  • необходимостта да се грижат за здравето и благополучието на служителите - например, като им предоставят алтернативи за мобилност на обществения транспорт, така че те да могат да поддържат социална дистанция;

  • необходимостта от оптимизиране на циклите на замяна на автомобилите. С други думи: някои нови замени на автомобили за лизинг с включени услуги отнемат повече време, така че алтернативните решения отговарят на тази нова нужда;

  • накрая и може би най-важното: необходимостта от справяне с несигурността. Мениджърите на автопаркове искат решения, които изискват по-малко стриктни ангажименти по отношение на пробега и продължителността на договора, в отговор на настоящата ситуация, характерна с високо ниво на  непредсказуемост.

По какъв начин настоящите изисквания за гъвкавост се различават от тези, с които АЛД Аутомотив се занимаваше преди?

Разбира се, нуждата от гъвкавост не е нова. Нашите клиенти имат запитвания за по-голяма гъвкавост от години и за различни аспекти на лизинговите им договори: пробег, предсрочно прекратяване, продължителност, допълнителни услуги за мобилност, подход на плащане в зависимост от ползването, и т.н.

АЛД Аутомотив постоянно разработва нови предложения, за да отговори на тези нужди.

Ние установихме, че исканията за повече гъвкавост зачестяват през последните няколко седмици. Особено уместни са исканията за гъвкавост на срока на договора, която може да бъде реална помощ в несигурни времена, но също така е добре адаптирана и за по-стандартни ситуации:

  • когато компаниите не могат да предвидят продължителността на проекта или заданието;

  • например за организации със сезонни пикове в своята дейност или когато някоя компания пуска нов продукт и е зависима от отговора на пазара за нуждата и размера на автопарка, необходим за неговото популяризиране;

  • гъвкавото решение също е добър начин да предложите мобилност на новите служители по време на изпитателен период; или

  • да изпробвате нови типове задвижване (хибриди и електрически).

Но няма ли тези гъвкави решения да се припокриват и да се конкурират с традиционния лизингов продукт с включени услуги?

Напротив. Лизингът с включени услуги обикновено обхваща периоди от 24 месеца и повече. Тези по-гъвкави решения може да покрият всички нужди от 1 до 24 месеца.

Предлагайки на клиентите избор на категории превозни средства, а не на конкретни модели, тези формули осигуряват бърза доставка на автомобил, когато възникне нуждата. Плюс това, те включват възможността за приключване на ангажимента в даден момент, без такси за прекратяване.

И така, това, което получавате, е много конкретен отговор на много конкретна нужда, който всъщност се допълва, а не се конкурира с лизинга с включени услуги.

Кой тип клиенти биха се възползвали от гъвкави решения?

Тези решения може да са от полза за всички типове корпоративни клиенти, по-специално за тези, които са изправени пред риск от намаляване на екипа или преструктуриране. Не на последно място тези с голям автопарк: тези автопаркове имат дългосрочен компонент, но имат и краткосрочни нужди - включително за изпитателен период на нови служители или за сезонна работа, както споменахме по-рано.

Корпоративните клиенти могат също да разширят използването на гъвкави решения чрез схеми за стимулиране на служителите. Това позволява на служителите да имат достъп до специализирана оферта, ако желаят временно да наемат превозно средство, за да избегнат обществения транспорт в контекста след Covid-19.

Гъвкавите решения също могат да бъдат много подходящи за МСП, които се нуждаят от мобилност, но не са склонни да се ангажират с дългосрочно лизингово решение в този момент.

Виждате ли място за тези гъвкави решения в дългосрочната стратегия за автопарковете?

АЛД Аутомотив смята, че ключовото преимущество тук е изборът. Мениджърите на автопаркове трябва да знаят, че имат гъвкавостта да адаптират своята политика за мобилност въз основа на своите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни нужди. В края на деня те трябва да са сигурни, че служителите им са в движение, използвайки правилните решения за мобилност с най-добрите TCO. И в това отношение гъвкавите решения са основен компонент, който трябва да имате в инструментариума си за мобилност, а не само в контекста след кризата.

Ако искате да научите повече, свържете се със своя търговски контакт в АЛД Аутомотив.