Mobility Blog

Електрическите автомобили са тук задълго – но е нужен индивидуален подход

Електрическите автомобили са тук задълго – но е нужен индивидуален подход

Ако искаме да намалим емисиите на CO2, за да се борим с глобалното затопляне в съответствие с Парижкото споразумение, електрическите превозни средства (BEV и PHEV) трябва да представляват приблизително 50% от европейския пазар на леки автомобили до 2030 г. в сравнение с едва 3% днес. Това означава, че в следващите 10 години трябва да отбележим огромен ръст.

Фирмените автопаркове ще имат решаваща роля в този преход, който трябва да започне сега. Пътят към електрификацията обаче е много по-обхватен, отколкото просто заместването на ДВГ с BEV, както за клиентите, така и за ALD Automotive.

През 2019 г. ALD Automotive стартира специална Програма за електрически превозни средства, за да адресира цялата верига на стойности на електрическите превозни средства в цялата компания. Програмата е насочена към последователно съставяне на план, свързан с електромобилите чрез анализ на вътрешните процеси, адаптиране на бизнес политиките и процедурите, иновации в предлагането на услуги и включване на нови партньори за коренна промяна на бизнес модела на компанията по отношение на електромобилите. Програмата се основава на холистичен подход и се фокусира върху 10 проекта за стимулиране на интеграцията на електрически превозни средства:

  • Ценообразуване, и по-специално сложният въпрос за определяне на остатъчна стойност
  • Консултантски услуги за клиенти
  • Специализирани продукти и услуги
  • Търговски партньорства
  • Политики за снабдяване
  • Реализация на електрически превозни средства на вторичния пазар и лизинг на употребявани автомобили
  • Адаптирани платформи за отчетност и ИТ системи
  • Пазарна информация
  • Застрахователни полици
  • Познаване на темата от страна на ключови вътрешни отговорни за решенията позиции

Стефан Рени, Ръководител на Ръководител на направление Корпоративна Социална Отговорност в АЛД Груп, дава насоки във връзка с тези различни проекти и обяснява защо е необходима специална програма, която да определи пътя към дългосрочен успех.

Защо при електрическите автомобили не работят стандартните решения и изискват специфичен подход?

Където и да погледнете, електромобилите носят нови предизвикателства или възможности. Как определяте остатъчната стойност, когато няма история на вторични продажби, която да служи за база, и при положение, че технологията се развива толкова бързо? Как се създава безпроблемно пътуване на клиентите, докато се включват нови елементи в предлаганата услуга като зареждане в дома, офиса, на обществени места? Как променяте цялостното мислене в организацията от литри гориво към kwh? Честно казано, ситуацията е сложна, а краткосрочна възвръщаемост – ниска, предвид относително малките обеми към момента. Необходим е структуриран, систематичен и международен подход, за да управляваме рисковете, да използваме търговските възможности и да бъдем възможно най-полезни за клиентите. Ето защо създадохме официална програма с формални направления и официално управление, което включва и редовни директорски бордове с изпълнителния комитет на ALD. "

Какви стимули има за корпоративните автопаркове да поръчват електрически превозни средства?

„На първо място е въпросът за отговорността към околната среда. Нашите клиенти, както и ние, са отговорни за своите емисии на CO2 и се нуждаят от програми за намаляване на емисиите. Делът на автопарка в емисиите на фирмите варира в различните сектори, но това е доста гореща и винаги е част от пътя за редуциране емисиите на CO2. "

„Служителите все повече очакват тяхната компания да работи в посока устойчиво развитие. Служебните автомобили са мощен сигнал за тези промени и могат да допринесат за ангажираността на служителите.

На практика компаниите невинаги знаят какъв е пътят.

„Именно, има много несигурност: откъде да започна, за какви профили водачи, а каква технология да използвам? Тук идват нашите консултантски услуги. Енергийният преход изисква специфичен подход, който можем да предложим. "

„Въвеждането на електрически автомобили върви с бързи темпове сега, защото имаме много по-завладяващи предложения на пазара, както по отношение на продукта, така и по отношение на конкурентоспособността при разходите. Във все повече ситуации офертата за електрически автомобил вече има смисъл от гледна точка на TCO. Това е предпоставка за достигане на значителен мащаб. "

Остатъчните стойности все още може да бъдат пречка, която да възпира компаниите да приемат електромобили.

„Ще започна, като кажа очевидното: лизинговите компании носят риска по отношение ан остатъчните стойности и от финансовата гледна точка това, което има значение е цялостното TCO (включително потреблението на енергия и данъчното облагане).

„В процентни пунктове остатъчната стойност на електромобилите днес вече не се различава много от еквивалентните дизелови или бензинови автомобили. Все още има разлика в цената, тъй като електромобилите остават относително по-скъпи. Това е празнина, която не можем да запълним само като зададем по-висока остатъчна стойност. "

„Обслужването на автомобила също така помага да се запази ниско TCO, тъй като електромобилите изискват много по-малко поддръжка. Но не говорим за нула така, кактоне са нулеви и емисиите на електромобилите от производството до излизане от експоатация. "

Емисиите за целия живот на електромобила се определят в голяма степен от производството на електричество. Концентрирате ли се върху това как се произвежда електричеството?

„Основната част от емисиите от жизнения цикъл идва от производствената фаза - включително батериите - и производството на електроенергия. Нашите вътрешни проучвания, в съответствие с повечето научни изследвания, показват, че BEV имат пълен въглероден отпечатък - 50% от еквивалентния ДВГ, но той варира значително между държава с възобновяема електроенергия и енергийна мрежа, базирана на въглища. Така че - да, ако имаме клиент, който работи, например, в тридесет държави, ще разгледаме как се произвежда електроенергия във всички тези страни и това ще бъде основен фактор в нашата препоръка за определяне на приоритети. “

Поръчването на електрически автомобили е едно, а зареждането им - друго. Какви решения за зареждане предлагате?

„Ние предлагаме цялостни решения за лизинг на автомобили, включително и за електрически автомобили. Представяме на нашите клиенти нашите предпочитани партньори за зареждане както у дома, в офиса, така и на пътя, и можем да обединим тези разходи в месечния наем, ако е възможно и удобно за клиента. “

Очаквате ли пандемията от COVID-19 да забави процеса на електрификация?

2020 г. трябваше да бъде „годината на голямото ускорение“ с много стартиращи продукти във връзка с налагането на целите на ЕС за емисии. Това няма да се случи в преди очакваните обеми, но може да се случи в разпределението на пазарите дялове.

Очевидно ще има по-малко от очакваните подновявания на автомобили от нашите клиенти, а също така наблюдаваме и силен фокус върху парите - и следователно разходите. Въпреки това имаме много добри знаци от клиенти, които не възнамеряват да правят компромис с ангажиментите си към околната среда.

 

Моето послание е просто: електрификацията трябва да се случи и ще се случи. Днес добавянето на електрически автомобили към вашия корпоративен автопарк има смисъл, не само от гледна точка на КСО, но все повече и от гледна точка на TCO. Свържете се с нас, за да разберете как ALD Automotive може да създаде индивидуална програма за електрифициране на вашия автопарк.