Mobility Blog

Защо АЛД Аутомотив навлиза в темата за Интелигентните градове

Защо АЛД Аутомотив навлиза в темата за Интелигентните градове

Интелигентни градове - всички говорят за тях, но никой не знае точно какво са. И това, казва Стефан Рени, Ръководител Корпоративна социална отговорност в АЛД Аутомотив, е хубаво. „Всички опции са на масата. Въпросът е: Какво искаме да правят Интелигентните градове? И от нас зависи да намерим отговора.”

Най-разпространеното определение за Интелигентния град, е доста неясно: „Град, който включва нови технологии, за да интегрира и подобри доставката на услуги“. Обикновено мобилността е ключов елемент - в съчетание с градоустройството, управлението на трафика и по-интелигентното предоставяне на комунални услуги.

„Транспортни мозъци“

Възможно е въпреки целия шум около „Интелигентните градове“, наистина все още няма град на планетата, който да отговаря напълно на това на определение. „Сингапур обича да се оприличава на такъв и фактът, че буквално е град-държава, прави много по-лесно унифицираното планиране на жилищното строителство, трафика и градското развитие. Но основният начин, по който се появяват интелигентните градове, е чрез стартиращи проекти, които са ограничени както географски, така и като обхват. “

Използването на автомобили без шофьори, трансфери при поискване, мултимодален транспорт и други примери от цял ​​свят показват еластичността на концепцията за Интелигентен град: „Китай е невероятно ангажиран. Инициативите му за Интелигентни градове са силно ориентирани към технологиите и най-вече за управление на потоците от трафик и хора “, казва г-н Рени.

„Тези„ транспортни мозъци “са разработени централно от гигантските технологични компании в Китай. В Сао Пауло, от друга страна, всичко е свързано с качеството на живот и приобщаването. Инициативите в Северна Европа са базирани основно на зелената концепция. Някои са по-ориентирани към бизнеса. "

Голямата картина

Нагласата е важна, съгласен е Дидие Блокус, ръководител на направление "Нова мобилност" в АЛД Аутомотив Франция. „Интелигентните градове са модна тема и всичко е свързано с технологиите. Но може би пътят към по-интелигентни градове реално включва по-малко технологии. “ Или е свързан с използването на правилната технология на правилното място: „Интелигентните градове в близко бъдеще вероятно ще ограничат достъпа на дизелови и бензинови автомобили. Така че запознаването на нашите клиенти с електрическите автомобили е част от голямата картина. "

„Ето защо обмисляме и водород - който вече тестваме в няколко пилотни проекта с избрани клиенти. Това е, което искаме да направим в началото на ерата на „Интелигентните градове“ е да помогнем на нашите клиенти да намерят по-доброто решение “, казва още г-н Блокус.

От А до Б

АЛД Аутомотив не навлиза в темата на Интелигентните градове, просто защото е модерна. Компанията поема в тази посока, защото тя е естествена за основната му дейност – да помагаме на хората да се придвижват от точка А до точка Б.

„Това забелязваме често, когато разговаряме с новите играчи, независимо дали предлагат споделяне на автомобили или електрически скутери: всички те имат един и същи проблем за решаване - как да финансират и управляват автопарка“, казва г-н Блокус.

„Дори в новата екосистема за мобилност хората все още трябва да използват за придвижване „неща“ на колела. АЛД Аутомотив има страхотен опит в тази област “, вписва г-н Рени.

Основни компоненти

За да се ви помогне да се възползвате от предимствата, които предлага бъдещето, АЛД Аутомотив вече проучва въпросите, които ще определят дали, кога и как Интелигентните градове ще се превърнат в успех.

Един от ключовите компоненти на безпроблемното управление на Интелигентните градове е споделянето на данни между компаниите и държавната администрация. Това е тема с много въпроси, които все още нямат универсални отговори – свързани с чувствителността на данните, възможностите за използване на тези данни и т.н.

Втори компонент е електрификацията - важен лост в изграждането на икономика на споделяне и преминаване към Мобилността като услуга (MaaS). След като разработи корпоративна оферта за споделяне на автомобили и със своето познание за управление на електрически автомобили, АЛД Аутомотив  може да се похвали със силен старт в това отношение.

Трети основен елемент от тази тема е партньорството - намиране на подходящи корпоративни и общински партньори, за да се стимулира въвеждането и развитието на концепцията на Интелигентните градове. „В следващите години ще проведем много опити и пилотни проекти, за да тестваме и да се учим заедно с нашите партньори - например да определим кой какво трябва да управлява и кой с кого трябва да се обедини“, казва г-н Блокус.

Социално включване

АЛД Аутомотив ясно признава ролята си на фасилитатор за екосистемите на Интелигентните градове като играч със знанието, волята и мотивацията да успее. И така, върху какво, освен изграждането на партньорства, разработването на стратегии и увеличаването на експертния опит, ще се фокусира АЛД Аутомотив?

„Основна отговорност за нас е да допринасяме към големия проект за това нашите градове да стават по-жизнеспособни и устойчиви“, споделя Стефан Рени. „Интелигентните градове означават по-екологични автомобили, по-добро качество на въздуха - но също така и социално включване: предлагането на продукти не трябва да е насочено само към малцина облагодетелствани, а към възможно най-голяма група потребители.“