Mobility Blog

Хибридни автомобили: Какво представляват и какви видове съществуват?

Хибридни автомобили: Какво представляват и какви видове съществуват?

Хибридните автомобили се развиват интензивно като технологии и популярност в последните няколко години. Хибридната технология комбинира ползи като намаляване на въглеродните емисиите и редуциране разхода на гориво.

През последните няколко години необходимостта от опазване на околната среда доведе до прилагането на различни разпоредби срещу замърсяването, за да се стремим към ораничаване на вредното въздействие на замърсяването върху здравето.

През 1992 г. е въведен първият стандарт за леките автомобили Евро 1, който налага намаляване на емисиите чрез специфични мерки, като въвеждане на катализатори или премахване на оловото в бензина.

Но голямата технологична промяна идва с появата на хибридизацията при автомобилите. Днес всички производители въвеждат различни видове хибридни системи и непрекъснато напредват в развитието на системите и двигателите.

И така, какво представляват хибридните автомобили? Най-просто казано, хибридна е всяка кола, която има два двигателя - двигател с вътрешно горене, който използва бензин или дизел като гориво, и електрически мотор, който осигурява мощност и въртящ момент на гумите, за да може автомобилът да се движи.

Хибридният автомобил е оборудван с бензинов двигател с вътрешно горене, електрически мотор и система от батерии или модули, които осигуряват енергията, необходима за движението. Тази задвижваща система е автономна - работата и координацията на двата двигателя е автоматизирана, като водачът е ангажиран единствено с шофирането.

Съществуват различни видове конвенционални хибридни автомобили (без да включваме Plug-in хибридите). В зависимост от конфигурацията на системата, те може да бъдат серийни, паралелни или серийно-паралелни хибриди.

Сериен хибрид

В тази конфигурация електрическият генератор или алтернатор захранва батерията и е отговорен за движението на колелата или електродвигателя. ДВГ не предава тяга директно на колелата, защото няма физическа връзка помежду им, така че електрическият двигател е този, който ги задвижва.

Паралелен хибрид

В този случай хибридните автомобили имат ДВГ и един или повече електрически двигатели, които се захранват от батерия или електрически модул. Участие в изпълнението въртящия момент имат и двата двигателя.

Смесен хибрид или пълен хибрид

При този тип хибридни автомобили превозното средство може да се движи през всеки от своите двигатели, тъй като и двете имат директна връзка с колелата и могат да работят в електрически режим в случаите, когато е по-ефективно.

Този модел осигурява на автомобила моментална мощност и равномерно ускорение, когато двата двигателя работят в комбинация. Батерията - обикновено литиево-йонна, е отговорна за осигуряването на електричество на генератора на електроенергия и за захранване на двигателя. С тази конфигурация можете да се възползвате от електричеството, което се произвежда във фазите на спиране и забавяне, което води до по-нисък разход на гориво.