Mobility Blog

EcoSafe: 3 идеи за по-безопасен автопарк

EcoSafe: 3 идеи за по-безопасен автопарк

Създаването на култура за безопасност, инвестиране в телематиката и възприемане на виждането за мобилност, може да помогнат за намаляване на броя на инцидентите във Вашия автопарк.

Европейските пътища никога не са били по-безопасни. Евростат казва, че смъртните случаи, свързани с трафика (включително водачи, пътници и пешеходци) в Европейския съюз са намалели от 100 човека на 1 милион души през 2005 г. до 60 човека на 1 милион души през 2014 г. Съветът на ООН за транспортна безопасност (UNECE) установи, че в Европа, Канада и Съединените щати, смъртните случаи по пътищата са спадали средно с 8% годишно между 2007 и 2010 година.

За съжаление през последните години темпът на спад рязко се забавя, заяви Европейския съвет за безопасност на транспорта. ETSC не регистрира промяна за 2014 г., а за 2015 г. - увеличение с 1%. Стойността спада с 2% през 2016 г., последната година, за която е наличен пълен набор от данни, когато смъртните случаи са 51 на един милион жители.

Това е невероятно подобрение - почти 50% намаление на смъртните случаи по пътищата за малко повече от десетилетие - но не е индикация, че автопарковете трябва да отпуснат стандартите си за безопасност. Сблъсъците могат да доведат до смърт, нараняване, време за възстановяване, щети и застрахователни искове. Три прости начина могат да помогнат на мениджърите на автопаркове да го направят по-безопасен днес.

1. Създайте култура на безопасност

Обучението за безопасност на водача трябва да бъде редовно, задълбочено и задължително. Но не трябва да се приключва до там. Културата за безопасност е нужно да бъде интегрирана в цялата компания като разбиране и практика – само така тя ще ще подсили посланието на компанията и ще даде възможност на ръководството, мениджмънта и клиентите да я разберат като дългосрочно намерение.

Политиките за проверки на водача, безопасното поведение при шофиране, използването на предпазните колани и анализите след сблъсък трябва да бъдат разписани черно на бяло и спазвани стриктно. Никой служител не може да бъде изключение - нито най-добрият търговец, нито най-добрият шофьор.

Ключово за успеха на този модел е той да бъде възприет от най-високите нива в компанията. Помислете как да интегрирате посланието за безопасност в уебсайта и имейл подписа на компанията. Изтъквайте постижения като „месец без инциденти“ например. Подбирайте по-безопасни превозни средства с усъвършенствана технология за безопасност, включително и полуавтономни функции, предназначени да помогнат на водачите да избегнат сблъсъци и непреднамерени излизания от платното.

2. Инвестирайте в телематиката

Телематиката вече не е ограничена до проследяването на автомобилите като „точки на картата” и оптимизиране на маршрути. Днешните системи могат да помогнат за прилагането на политиките за безопасност, като регистрират инциденти с превишена скорост, неразумни ускорения, спиране и завиване. Някои могат да установят дали предпазният колан на водача се използва, когато автомобилът е в движение.

Мениджърите могат да преглеждат документацията, свързана с шофирането, базирана на данни от телематиката, на дневна, седмична или месечна база. Те могат също така да изберат да бъдат предупреждавани в реално време, когато настъпи тежко нарушение.

Но телематиката не е полезна само за идентифициране и управление на опасни шофьори. Тя може да бъде полезна и за поощряване на най-безопасните шофьори на компанията. Телематиката също така дава възможност за създаване на безпристрастен цифров запис за всеки ден на водача, който може да бъде полезен, ако бъде подадена жалба от клиент (например късно пристигане или ранно напускане) или други водачи (за превишена скорост или причиняване на сблъсък).

3. Приемане на подхода за мобилност

Може да се предположи, че пешеходците са най-уязвимите участници в ситуации на пътя. Според Евростат пешеходците представляват 21% от смъртните случаи, свързани с пътнотранспортни произшествия. Водачите представляват почти 2/3 (64%) от всички смъртни случаи в трафика. Забележително е, че само 15% от смъртните случаи по пътищата са пътниците в превозните средства.

Тези цифри могат и трябва да стимулират автопарковете да подобрят безопасността, като намаляват, когато и където е възможно, часовете, които водачите прекарват на пътя. Предлагайки на служителите месечен „бюджет за мобилност“, вместо причисляване на автомобил или парична добавка, може да ги насърчите да пътуват с влак, автобус, велосипед, споделено пътуване и т.н. . Служителите, на които е разрешено да "обръщат в пари" своя неизползван бюджет за мобилност в края на всеки период, също ще имат финансов стимул.

Свържете се с АЛД Аутомотив - експертът в оперативния лизинг на автомобили, за да обсъдите възможностите да оптимизирате своя фирмен автопарк.

Наясно ли сте с концепцията на оперативния лизинг? Всичко, което трябва да знаете, можете да видите тук