Mobility Blog

Q&A - PHEVs

Q&A - PHEVs

1. Кога са подходящи PHEV? За кои водачи?

Plig-in (PHEVхибридна технология позволява на автомобилите да изминат разстояние от 30 до 50 километра в чисто електрически режим в зависимост от размера на батерията си. PHEV са по-подходящи за водачи, които живеят в градски райони с основно градски маршрути (например служители в офис). Предоставянето на PHEV на служител, който реализира висок дневен пробег по магистрали, може да бъде много непродуктивно предвид теглото на батерията и допълнителната консумация на гориво.
Идентифицирането на различните профили на водачите е ключов елемент за определяне на това дали PHEV е удачно решение за Вашия автопарк. Ето основните въпроси, които трябва да зададем на водачите:

 • Разстояние от дома до офиса

 • Среден дневен пробег, свързан с работата

 • Среден годишен пробег за лични цели

 • Възможност за зареждане у дома/ офиса? ...

2. Как мога да се уверя, че шофьорите ми ще зареждат според очакванията?

Да осигурим използването на PHEV по оптимален начин е отговорност. Регулациите и схемите за данъчно облагане на европейските страни са в полза на екологичните автомобили и консумацията на електроенергия често не се взема предвид при изчислението на данъци върху придобивките. Най-добрият начин работодателят да гарантира, че шофьорите ще използват PHEV по предназначение - особено за професионални цели, е да осигури адекватен достъп до инфраструктурата за зареждане (решения за зареждане за офиса и дома, обществена мрежа), и да покрие всички разходи, свързани с потреблението на електроенергия. Ограничаването на разходите за гориво също може да бъде алтернатива за насърчаване на шофьорите да зареждат толкова често, колкото могат.

3. Как мога да обуча водачите си?

ALD Automotive може да осигури полезни обучителни модули в допълнение към базовото обучение от производителя при доставката на колата. Препоръчваме също така всички шофьори, които искат да поръчат PHEV да подписват някои правила за ангажимент преди поръчката. Този документ трябва да подчертае какво се очаква при използването и какво не трябва да се прави при шофиране на PHEV. Регулярното отчитане и проследяване на консумацията на гориво и енергия също са ключови елементи, тъй като работодателят може да коригира поведението на водача по време на срока на договора.

4. Как да избера правилния PHEV за моята политика за автомобилите? Трябва ли да прилагам едни и същи критерии за всички PHEV, независимо от техния размер?

Преди да включите PHEV в автопарка, е необходимо да съберете информация за реалното използване на автомобилите и готовността на водачите. PHEV не отговарят на всички профили и някои модели трябва да бъдат включени в политиката за автомобили с голямо внимание, тъй като неподходящата употреба може да доведе до значително увеличение на разходите за автопарка. Това важи особено за големите и тежки джипове, чийто разход на гориво лесно може да надвиши 11l / 100 km при празна батерия.

5. Оправдани ли си усилията? Базовата цена е висока, необходима е инфраструктура, управление на промените и в крайна сметка разходът ми на гориво е 3 пъти повече от обявеното!

PHEV наистина са по-скъпи от техните алтернативи с двигател с вътрешно горене (ДВГ), необходима е инфраструктура за зареждане, а разходът на гориво е средно 3 до 4 пъти по-висок от теоретичния. Но ако виждаме това от положителна гледна точка, новите схеми за данъчно облагане и стимули, предлагани в много европейски страни, помагат за преодоляване на разликата в цените на закупуване. Така преминаването към PHEV като плавен преход към напълно електрическия автомобил (BEV) осмисля инвестицията в инфраструктура и дава възможност на компанията да определя съзнателно бъдещето на своя автопарк с визия в перспектива. Статистиката показва, че 80% от зарежданията се извършват у дома или в офиса и поради липсата на прозрачност във формирането на цените за зареждане в публичната мрежа, изглежда си струва да инвестирате във вътрешна инфраструктура, за да осигурите възможност за зареждане, правилно отчитане и оптимизиране на разходите.
И накрая, дори PHEV да използват 3 пъти повече гориво от обявеното, не забравяйте, че те все пак консумират по-малко от своите аналози с ДВГ.

6. Каква е ползата от PHEV спрямо стандартен пълен хибрид (цена, CO2)?

PHEV може да измине значителни разстояния (40-50 км) в пълен електрически режим, дори при доста високи скорости (120-130 км/ ч), което при стандартния пълен хибрид (HEV) е непостижимо. От гледна точка на работодателя, да предостави тазо технология в ръцете на правилните профили водачи може да бъде добра възможност за намаляване на разходите за гориво и емисиите на CO2. Независимо от това, стандартните хибриди също са правилната алтернатива в много случаи - всеки от тези типове има своите позитиви и анализът на нуждата е ключов.

7. На места чета, че PHEV е новият Dieselgate, защо тогава е добър избор?

Още веднъж става въпрос за използване. Статиите в пресата, които подчертават тъмната страна на PHEV, описват типичния случай на използване от компании, които са избрали PHEV заради данъчните облекчения, без да се отчита въздействието при неправилно използване.
Този ефект е свързан с това, че технологията се развива най-активно в последните години. Всички нови технологии имат своя собствена крива на обучение на пазара и потребителите, и е необходимо известно време, за да разбере аудиторията сценариите, в които PHEV технология е наистина ефективна.
Днешната среда на автомобилния пазар е по-сложна от преди години - вече не става въпрос само за дизел срещу бензин. Така че PHEV е верният отговор при някои специфични употреби, както BEV, HEV, бензиновите или дори дизеловите автомобили са отговорът на други.

8. Какъв е идеалният сценарий по отношение на пробега?

Наистина зависи от профила на водачите, но да кажем, че PHEV няма да са добър избор за шофьори, които изминават висок дневен пробег по високоскоростни пътища. PHEV са подходящи за градско или извънградско използване. Идеални са за хора, които използват автомобилите си за пътуване до работа или за кратки пътувания с възможност за зареждане, докато автомобилът не се използва. Можем да кажем, че PHEV не е удачен вариант за шофьори, които изминават повече от 30 000 км годишно. Отделно от този годишен пробег е важно също така да се определи как се натрупват тези километри, като най-добрият случай за ползването на служебен автомобил са кратките разстояния (<50 км) с възможност за зареждане, докато автомобилът не се шофира.


9. Как мога да оценя реалните Общи разходи за собственост (TCO) на PHEV?

Нашият консултантски екип може да предложи подробен анализ на Общите разходи за собственост (TCO) на автомобили с различен тип гориво и да прецени заедно с клиента дали има смисъл преминаването към един или друг алтернативен задвижващ механизъм. За PHEV е важно да се определи делът на потреблението на електроенергия в енергийния микс. Този дял е свързан с изминатия пробег - колкото повече карате, толкова повече ще използвате ДВГ. Следователно, ние обикновено основаваме изчисленията си на следната разбивка: при разхода на гориво, ние също препоръчваме завишаване с 200% на теоретичните данни.

ГОДИШЕН ПРОБЕГ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО% БЕНЗИН %
5000 70% 30%
10000 60% 40%
15000 50% 50%
20000 45% 55%
25000 40% 60%
30000 35% 65%
35000 30% 70%
40000 25% 75%
45000 20% 80%
50000 15% 85%
55000 10% 90%
60000 10% 90%
65000 10% 90%
70000 10% 90%

 

10. Кои са ключовите препоръки за успешното внедряване на PHEV?

Да:

 • Оценявайте готовността и профилите на водачите (анкета)
 • Осигурете достъп на водачите до правилната инфраструктура за зареждане
 • Покривайте всички разходи за електричество на водачите
 • Ограничете разходите за гориво, за да насърчите шофьорите да зареждат с електричество, когато могат
 • Обучете шофьорите
 • Редовно отчитайте и следете потреблението на енергия

Не:

 • Не мислете за PHEV единствено като начин да спестите пари от данъци
 • Не правете PHEV опция за всички шофьори независимо от техния профил
 • Не предоставяйте PHEV без решения за зареждане

11. Може ли PHEV да бъдат полезна алтернатива за моя автопарк?

Отговорът е да!
Както споменахме по-горе, в правилните ръце PHEV може да бъде много по-ефективен от автомобил с ДВГ и добър вариант за преход към BEV.
PHEV може да помогнат за спестяване на средства от данъци и потребление на енергия със значително положително въздействие върху Общите разходи за собственост (TCO) в края на месеца. Не забравяйте, че междувременно Общите разходи за собственост за автомобили с ДВГ ще се увеличават заради увеличението на производствените разходи и по-ниските остатъчни стойности поради въвеждането на забрани за дизелови автомобили или определянето на зони с ниски емисии в големите градове.
Ето защо основната цел е да се намери правилният баланс в комбинацията от различни типове автомобили в зависимост от нуждите.. .

12. PHEV се предлагат и при лекотоварните атвомобили. Добър вариант ли е това?

Доколкото чуваме от пазара и производителите, PHEV всъщност не се разглеждат като алтернатива в този сегмент.Тъй като пробегът на електричество е повлиян до голяма степен от полезния товар, почти невъзможно е да се достигнат повече от 20 км в пълен електрически режим.
Производителите инвестират много в технологията BEV и бъдещите водородни решения.
Лекотоварните автомобили имат различна употреба от леките коли и PHEV концепцията наистина не се вписва особено в тези профили. Обикновено те имат или голям пробег (> 500 км на ден), или обратно - нисък пробег в градска среда (<200 км на ден).

13. Наистина ли трябва да зареждам колата и колко често?

Да! За да бъде ефективен, PHEV трябва да бъде зареждан възможно най-често. Именно като се пътува възможно най-много на електричски заряд PHEV е наистина ефективно и екологично решение.

14. Трябва ли да карам по различен начин?

Да! За да се максимизира времето в режим на електрически двигател и да се постигне по-нисък разход на гориво и по-ниски въглеродни емисии, трябва да възприемете по-умерен стил на шофиране.
Това ще стане и съвсем естествено с времето, защото електрическите автомобили развиват у водачите сколонност да променят стила си на шофиране в посока по-малко агресивност и повече толерантност на пътя.

15. Какво ще кажете за финансовия ефект върху личната ми употреба?

Шофирането на превозно средство с ниски емисии може да донесе много финансови предимства, въпреки че това зависи от спецификата в конкретната държава. Този ефект може да повлияе пряко разходите за гориво, но съществуват и предимства при таксите за паркиране и пътните данъци.
Максимизирането на пътуванията в електрически режим също е начин водачът да намали личния си разход на гориво, особено когато работодателят покрива всички разходи, свързани с електричеството.

16. Какви са основните предимства и недостатъци на PHEV за мен?

Ако се използва правилно, PHEV може да донесе много ползи на водача - помага за намаляване на разхода на гориво, редуцира въглеродните емисии и работи за устойчива и природосъобразна концепция за служебния автомобил с Вашия личен принос. Негативен ефект може да се наблюдава ако автомобилът не се използва правилно или не се зарежда регулярно. В такъв случай водачът ще има по-висок разход на гориво, по-малък пробег и като цяло по-скъп автомобил.

Вярваме, че пазарният баланс между BEV и PHEV ще остане относително равен в краткосрочен план, но тъй като технологията BEV се усъвършенства и инфраструктурата се развива, очакваме, че BEV ще улови по-голямата част от растежа и ще стане доминираща в средносрочен план (2025 г. нататък). И все пак, PHEV трябва да играят роля в преходната фаза, ако не и след 2030 г., при условие, че техните реални резултати се подобряват.

АЛД Аутомотив винаги е на Ваше разположение, за да обсъдим най-добрите възможности за оперативен лизинг за фирмения автопарк!