Мисия и ценности

Като част от групата Societe Generale, ние предоставяме услуги за нашите клиенти, като прилагаме основните стойности на групата всеки ден:

  • Ангажираност
  • Отговорност
  • Дух на колективност
  • Иновация

ALD Automotive се стреми да подкрепя всеки клиент и служител чрез специфични продукти и услуги за успешно преживяване.

Нашата амбиция е да бъдем доверения партньор в сферата на мобилността за нашите клиенти, като им предоставяме:

  • Локално адаптирани решения
  • Пълни услуги, като се вземат предвид човешките, професионалните, финансовите, техническите и екологичните фактори

Нашето поведение и етични принципи

Заедно със Société Générale, ALD работи през последните години за укрепване на своята култура въз основа на корпоративните ценности, етика и кодекса си на поведение.

Целта на ALD е да гарантира, че нейните служители спазват Кодекса за поведение и действат почтено в ежедневната си работа.

Кодексът за поведение насърчава зачитането на правата на човека и околната среда, предотвратяването на конфликти на интереси и корупция, борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, зачитането на целостта на пазара, защитата на данните, правилното поведение по отношение на подаръците и поканите и отговорната работа с доставчици.

Кодекс за поведение на Societe Generale

Кодекс за борба с корупцията и търговията с влияние

 

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20