ALD Flex: фирмен автомобил под наем според нуждите на бизнеса

С ALD Flex можете да вземете фирмен автомобил под наем с включени услуги за период от 1 до 24 месеца.

ALD Flex Website header categories BG-1

ALD Flex съчетава предимството да използвате автомобил на оперативен лизинг с включени услуги с това той да бъде на разположение, когато имате нужда от него - при оптимални разходи.

Изберете най-подходящия автомобил - от компактни модели до просторни бусове и ванове.

​Нашата цел е да направим живота Ви по-лесен - Вие избирате категория автомобил с включени услуги, и се възползвате от:

 • Напълно оборудвани и експертно обслужени коли
 • Широка гама от категории автомобили 
 • Моментална наличност и бърза доставка
 • Фиксирана месечна такса за категория
 • Без такса при предсрочно връщане или замяна на автомобила с друг от същата категория в рамките на периода на лизинга*
 • Един доставчик за всички нужди, свързани с фирмените автомобили

*Възможно е да възникнат разходи по щети

ALD Flex - What is included BG-4

Гъвкавата ни оферта за оперативен лизинг е създадена, за да се адаптира към Вашите нужди от мобилност за период от 1 до 24 месеца и да Ви даде възможност да се концентрирате върху основния си бизнес.

Най-често нуждите от гъвкавост по отношение на мобилността включват:

 • Временни проекти или задачи
 • Сезонни пикове в дейността
 • Пускане на пазара на продукти
 • Изпитателни срокове за нови служители
 • Пробни периоди за нови типове мобилност, например електрически автомобили

ALD Flex е чудесен инструмент за Вашите гъвкави нужди от мобилност!

Създаден като ново попълнение в гамата ни решения за мобилност, ALD Flex Ви носи много ползи:

 • ​Елиминиране на неудобствата при работа с различни доставчици
 • Оптимален цялостен Общ разход за мобилност (TCO)
 • Спестяване на разходи
 • ​Облекчаване на административната работа
 • ​Свободата да изберете решението, което най-добре отговаря на Вашите нужди

Списък на задължителните документи, които следва да бъдат предоставени от клиентите при искане за оперативен лизинг:

 • Копие от документ за самоличност на всички законни представители/пълномощници/прокуристи и действителни собственици на дружеството;
 • Заверено копие от съответния лиценз, разрешение или удостоверение за регистрация, когато дейността на дружеството подлежи на лицензиране, разрешение или регистрация;
 • *Актуален годишен финансов отчет (не по-стар от 18 месеца);•    
 • *Учредителен акт и Удостоверение за актуално състояние;
 • *Декларация по чл. 59 от ЗМИП в случаите, в които действителните собственици на дружеството не могат да бъдат идентифицирани/проверени чрез представената информация в Търговския регистър.

*Тази информация следва да бъде предоставена на АЛД Аутомотив, когато не е публикувана в българския Търговски регистър.

АЛД Аутомотив ЕООД си запазва правото да изисква допълнителна/специфична информация след разглеждане на изисканите задължителни документи.

Mobility_is_changing

 

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20