АНГАЖИРАНИ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ

Ангажираността е част от нашето ДНК.

Тя обуславя нашия растеж на развитите европейски пазари, растящия брой клиенти и новите клиенти, които ни се доверяват.

КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ В СЪРЦЕТО НА НАШАТА СТРАТЕГИЯ

Качеството на обслужване и удовлетворението на клиентите винаги са били водещи приоритети за АЛД Аутомотив. АЛД Аутомотив внедри комбиниран индикатор за удовлетвореността, базиран на проучвания сред управители на автопаркове, проведени от различни дъщерни фирми. 

ИНОВАЦИИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТА

С помощта на иновативни ИТ решения АЛД Аутомотив предлага набор от инструменти, за да отговори на всекидневните нужди на управителите на автопаркове и шофьорите при ползването на автомобилите, управялвани в рамките на договори за оперативен лизинг. Разработват се нови решения за непрекъснато оптимизиране на управлението на автопаркове и мобилността на служителите. 

С ГРИЖА ЗА НАШИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ КЛИЕНТИ

АЛД Аутомотив се стреми да предлага най-широкото географско покритие. С директното си представителство в над 43 държави, ние комбинираме международния опит с местната експертиза, с цел най-доброто решение за нашите клиенти.

НАШИТЕ СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ АНГАЖИМЕНТИ
 • Да вземаме винаги под внимание нуждите на всички заинтересовани страни
 • Да развиваме солидарни инициативи във всяка държава, в която присъстваме
НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЧИНА, ПО КОЙТО ПРАВИМ БИЗНЕС
 • Да продължаваме да развиваме мерки за повишаване
  сигурността на пътя
 • Чрез ALD Bluefleet, да помагаме на клиентите си да намаляват
  емисиите на въглероден диоксид
 • Да отговаряме напълно на международните и национални
  регулации
 • Да изграждаме дългосрочни взаимоотношения с доставчиците си 
НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА
 • Да измерваме и намаляваме въглеродния си отпечатък (енергия, транспорт и хартия)
 • Да ограничаваме използването на естествени
  ресурси и отпадъците
НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ КАТО РАБОТОДАТЕЛ
 • Да увеличаваме кариерните възможности и да
  развиваме уменията на нашите служители
 • Да насърчаваме многообразието във всички аспекти
 • Постоянно да подобряваме условията на работа
КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20