ОТ ВРАТА ДО ВРАТА

ОТ ВРАТА ДО ВРАТА

За Водачите на АЛД Аутомотив, за които времето е ценен ресурс, ние разработихме услугата от Врата до Врата.

 
Ако решите да изберете тази наша услуга, Вие ще имате на разположение служител на АЛД Аутомотив, който ще се погрижи за придвижване на Вашия автомобил в следните случаи:

  • При договаряне на посещения в сервизните центрове за регулярно сервизиране и транспортиране на Вашия автомобил от и до сервизния център
  • При договаряне на посещения в сервизните центрове за инцидентно сервизиране и транспортиране на Вашия автомобил от и до сервизния център
  • При организиране на сезонни или инцидентни смени на гуми в сервизен център

 
Броят на услугите Door to Door, от които може да се възползва водача се определя при подписване на договора, като съответните разходи се включват във фиксираните месечни вноски.   

  

ПРЕДИМСТВА:

  • Спестявате време и финансов ресурс, тъй като всички транспортирания от и до сервизния център се извършват от представите на АЛД Аутомотив. Единственото, което е нужно да направи водачът, е да предаде и приеме обратно автомобила на определено място.
  • АЛД Аутомотив ще провери, плати и администрира всички фактури.

 

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20