ИЗКУПУВАНЕ И ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

Обратно изкупуване и съдействие при вторичната продажба

ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ АВТОПАРКОВЕ

Ние придобиваме Вашия автопарк и го управляваме:

  • след предварителна оценка на Вашия автопарк, ние го придобиваме изцяло или частично
  • той остава на Ваше разположение след сключване на договор за оперативен лизинг с включени допълнителни услуги

Вие освобождавате парични ресурси и ползвате своите автомобили без прекъсване. 

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20