ПОДДРЪЖКА

ПОДДРЪЖКА

Вашият автопарк се ползва от услугите на цялата партньорска мрежа на АЛД Аутомотив при обслужването на колите, а Вашите Водачи използват добре обслужени автомобили. 

Служителите Ви следва само да покажат карта на АЛД Аутомотив, за да се възползват от пълния набор услуги по поддръжка:

  • Регулярна техническа поддръжка планови прегледи и ремонти по препоръка и в съответствие с препоръките на производителят, в продължение на целия лизингов период.
  • Всички непланови ремонтни дейности по автомобила, които не са част от периодичния технически сервиз за целия лизингов период.
  • Годишен технически преглед в зависимост от годините на автомобила

 

ПРЕДИМСТВА

  • Служителите Ви могат свободно да изберат кой от оторизираните, партньорските сервизи на АЛД Аутомотив да посетят, където да бъде извършена поддръжката на автомобила, без да е  необходимо да се ангажират с каквито и да е разплащания.
  • АЛД Аутомотив се ангажира с проверката на всички фактури и извършва плащането.
  • Наш представител следи техническото обслужване, извършено в избрания от Вас сервизен център.
КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20