ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

Тъй като ние споделяме общи ценности, наша цел е да защитим вашите Водачи и нашите автомобили. АЛД Аутомотив предлага пълен застрахователен пакет, включващ управлението на застрахователните полици и администриране в случай на ПТП.

Ние управляваме и подновяваме Вашите застрахователните полици:

  • Гражданска отговорност 
  • Пълно автокаско - не се предвижда лично участие в покриването на застрахователните щети (франшиза). Застраховката покрива всички части на превозното средство срещу пътно транспортно произшествие, природни бедствия, кражба и грабеж на цялото превозно средство, пожар, палеж, удар с животно и др.
  • Застраховка на пътниците при злополука
  • Зелена карта

 

ПРЕДИМСТВА

  • Вече не се налага да сключвате застрахователни полици и да подновявате настоящите. Автомобилът е застрахован за целия период на договора.
  • Застрахователните премии са включени в месечната вноска.
  • Ние проследяваме ремонтите и последващите плащания.
КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20