ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Какво представлява услугата оперативен лизинг на автомобили?

Оперативният лизинг е цялостно решение за Вашия автопарк. Вие наемате автомобили дългосрочно, като наемът включва пълна гама от услуги, свързани с тяхното използване. На практика финансирането и управлението на автопарка се поемат от специализиран доставчик на тази услуга - това сме ние. Така Ви помагаме да се съсредоточите върху бизнеса си.

Вижте актуални оферти за оперативен лизинг тук.

Как работи?


Какво правим ние:
 • Ние финансираме автомобилите за Вашия автопарк;
 • Ние управляваме всичко останало, свързано с тяхното използване: регистрация и доставка, застраховки, пълно сервизно обслужване; пътна помощ 24/7 на територията
  на България и Европейски съюз, заместващи автомобили, и пр. – пълна гама от услуги;
 • Ние поемаме риска, свързан с остатъчната стойност.

Какво печелите Вие:
 • Възползвате се от всички предимства на оперативния лизинг с включени услуги;
 • Лизинг без първоначална вноска;
 • Фиксирана месечна вноска, която включва:
  • разход за използване на автомобила, не за закупуване;
  • разходите за всички услуги, включени в договора за оперативен лизинг.

Договор за оперативен лизинг с 0% първоначална вноска се сключва за:
 • Всички автомобили (марка, модел) с тегло до 3,5 т;
 • Период от 12 до 60 месеца;
 • Определен пробег;
 • Допълнителни услуги, които Вие избирате.
Какви са предимствата на услугата оперативен лизинг без първоначална вноска?
 • Фиксираната месечна вноска за оперативен лизинг с пълно обслужване Ви осигурява точно прогнозиране на разходите, свързани с автопарка, както и пълен контрол върху паричния поток;
 • 0% авансово плащане: спестявате ценен финансов ресурс;
 • 24 / 7 решения за мобилност;
 • Един доставчик за всички услуги и повече време за Вашата основна дейност: АЛД Аутомотив управлява административната работа по автопарка: регистрация, управление на документите, споразумения, фактури, плащане на такси;
 • Съдействие в управлението на автопарка и постоянен достъп до отчети и графичен анализ на автопарка;
 • Като не закупувате автомобила, Вие освобождавате финансови ресурси за други цели и ограничавате размера на баланса;
 • Връщате автомобила при изтичане на договора: ние носим риска по последваща продажба на автомобила в края на договора;
 • Избирайки АЛД Аутомотив, Вие избирате силен партньор с международен и местен опит в сферата на оперативен лизинг, който ще ви помогне да намалите разходите и да спестите време и ресурси за вашия бизнес.

Списък на задължителните документи, които следва да бъдат предоставени от клиентите при искане за оперативен лизинг:

 • Копие от документ за самоличност на всички законни представители/пълномощници/прокуристи и действителни собственици на дружеството;
 • Заверено копие от съответния лиценз, разрешение или удостоверение за регистрация, когато дейността на дружеството подлежи на лицензиране, разрешение или регистрация;
 • *Актуален годишен финансов отчет (не по-стар от 18 месеца);•    
 • *Учредителен акт и Удостоверение за актуално състояние;
 • *Декларация по чл. 59 от ЗМИП в случаите, в които действителните собственици на дружеството не могат да бъдат идентифицирани/проверени чрез представената информация в Търговския регистър.

*Тази информация следва да бъде предоставена на АЛД Аутомотив, когато не е публикувана в българския Търговски регистър.

Вижте актуални оферти за оперативен лизинг тук.

АЛД Аутомотив ЕООД си запазва правото да изисква допълнителна/специфична информация след разглеждане на изисканите задължителни документи.

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20