Новини

28сеп

АЛД АУТОМОТИВ ПОДКРЕПЯ РАБОТАТА НА УНИЦЕФ ЗА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ

 АЛД АУТОМОТИВ ПОДКРЕПЯ РАБОТАТА НА УНИЦЕФ ЗА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Компанията вече е част от програмата за редовно корпоративно дарителство на УНИЦЕФ в България

АЛД Аутомотив вече е част от програмата за редовно корпоративно дарителство „Компания БЛАГОДЕТЕЛ“ на УНИЦЕФ в България - една от най-авторитетните агенции на ООН, отговорна за предоставяне на хуманитарна помощ и помощ за развитие на децата в световен мащаб. УНИЦЕФ е упълномощен от Общото събрание на ООН да се застъпва за защита на правата на децата, да помага за задоволяване на техните основни нужди и да разширява възможностите им, за да постигнат пълния си потенциал.

Партньорството на АЛД Аутомотив с УНИЦЕФ е част от програмата на ALD за Корпоративна социална отговорност (КСО), която обхваща различни области на подкрепа и сътрудничество с обществото в България. Програмата се основава на стратегическите насоки на ALD и е адаптирана към местните специфики и нужди на общностите.

АЛД Аутомотив се присъедини към програмата „Компания БЛАГОДЕТЕЛ“ на УНИЦЕФ и ще подкрепя мисията на УНИЦЕФ, ангажирайки се в дългосрочен план с неговите инициативи чрез редовни дарения и дейности, всички с една единствена цел - защита на правата на децата.

В страната програмата за сътрудничество на УНИЦЕФ и правителството на Република България за периода 2018-2022 г. е фокусирана върху това да даде възможност на всички деца и юноши, включително и в най-неравностойно положение, да се радват на правата си и да се развиват с пълния си потенциал в приобщаваща и защитена среда.

Подкрепата за УНИЦЕФ е важна стъпка в рамките на стратегията за Корпоративна социална отговорност (КСО) на АЛД Аутомотив в България Програмата  стартира тази година в подкрепа на борбата срещу COVID-19 и адаптирането на обществото към новата ситуация. В тази посока, по-рано през 2020 г., компанията създаде 2 важни партньорства с НПО, които са фокусирани върху най-уязвимите групи от населението.

През април АЛД Аутомотив предостави 2 автомобила на Българския червен кръст, за да бъдат използвани от служителите и доброволците в София и страната, а през юли компанията разшири подкрепата си към Проект Северозапад с един автомобил за организацията, който да улесни в нейната дейност .

АЛД Аутомотив продължава да обмисля нови инициативи и каузи, които да включи в програмата си за КСО за по-нататъшно развитие през следващите години.
 

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20