Новини

07яну
2022

ALD ОБЯВИ ПРИДОБИВАНЕТО НА LEASEPLAN

ALD ОБЯВИ ПРИДОБИВАНЕТО НА LEASEPLAN

•    АЛД ОБЯВЯВА ПОДПИСВАНЕТО НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 100% ОТ LEASEPLAN ОТ КОНСОРЦИУМА, РЪКОВОДЕН ОТ TDR CAPITAL
•    ПРЕДЛОЖЕНОТО  ПРИДОБИВАНЕ  НА  LEASEPLAN ЗА СУМАТА ОТ 4,9 МИЛИАРДА EUR  ЩЕ БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНО ЧРЕЗ КОМБИНАЦИЯ ОТ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И АКЦИИ
•    ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА, ОЧАКВАНО ДО КРАЯ НА 2022 Г.,  SOCIETE GENERALE  БИ ПРИТЕЖАВАЛО  ОКОЛО 53%  ОТ  "NewALD", А АКЦИОНЕРИТЕ НА LEASEPLAN  ХОЛДИНГ  ОКОЛО 30.75% .
•    SOCIETE  GENERALE ЩЕ СЕ АНГАЖИРА  ДА ОСТАНЕ ДЪЛГОСРОЧНО МАЖОРИТАРЕН АКЦИОНЕР НА  NewALD
•    NewALD ЩЕ СЪЗДАДЕ ВОДЕЩ СВЕТОВЕН ИГРАЧ В СЕКТОРА МОБИЛНОСТ, СИЛНО ПОЗИЦИОНИРАН ДА БЪДЕ НАЧЕЛО НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИНДУСТРИЯТА И В РАСТЕЖА НА СЕКТОРА НА МОБИЛНОСТТА 
•    NewALD СЕ ОЧАКВА ДА ГЕНЕРИРА ЗНАЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ МАЩАБА И ПОЛЕЗНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

LeasePlan е една от водещите компании за управление на автопарка и услуги за мобилност в света по размер на автопарка (общ автопарк от 1,8 милиона превозни средства), с глобално и обхватно присъствие, което я прави идеалният избор за ALD в стремежа за трансформация на индустрията.  

Очаква се предложената комбинация от ALD и LeasePlan в NewALD да има отлични възможности за синергия и ползи от допълващите се възможности на двете компании. Като водещ световен играч в сферата на мобилността в световен мащаб, организацията NewALD би била в състояние да се възползва от бързо развиващия се пазар, движен от силни мегатенденци, включително: 
-    Преминаване от нуждата от притежание на автомобил към решения за ползване - на всички фронтове: B2B, B2C и дори B2E 
-    Движена от данните дигитална трансформация на индустрията за мобилност
-    Преход към нулеви емисии и устойчива мобилност

Тази трансформираща сделка би била стъпка към позиционирането на NewALD за дългосрочен растеж на автопарка от най-малко 6% на годишна база след интеграцията. NewALD ще се стреми към подобрение на съотношението на разходите към приходите до около 45% до 2025 г., затвърждавайки позицията си като лидер в индустрията. Очаква се сделката да генерира синергии в размер на 380 милиона евро на годишна база преди облагане с данъци. 
 
Очаква се новото дружество да осигури атрактивна възвръщаемост и създаване на значителна стойност за инвеститорите. Като се имат предвид ползите от синергиите и при изключване на разходите за преструктуриране, проформа наратсване на нормализираните доходи на акция следва да бъде приблизително 20% през 2023 г. В средата на периода съотношението на изплащане на дивиденти на NewALD се очаква да остане между 50 % и 60 % до 2025 г. 
_____________

1 Въз основа на 12,12 EUR за акция на ALD (VWAP на Euronext между 28 септ. 21 и 27 окт. 21, дата на публикуване на съобщението за медиите след затваряне на пазара, потвърждаващо обсъжданията относно потенциална комбинация) 

2  С 12-месечно заключване. Потенциално да се увеличи с още c.2%.

3 С изключение на LeasePlan Австралия и LeasePlan  Нова Зеландия, които бяха продадени на SG Fleet към 1 септември 2021 г.  

4 B2E - Бизнес към служител

5 Изчислено като: Съотношение Фиксирани разходи/ Оперативна печалба (с изключение на резултата от продажбите на употребявани автомобили и разходите за риск)

6 Изчислен въз основа на дял от групата на нетните доходи на ALD към 27 октомври 2021 г. (нетен доход от 623м евро),  в постоянен периметър— включително синергии и с изключение на разходите за преструктуриране. Самопстоятелният EPS (доход на акция) на NewALD е коригиран за увеличение на капитала в сравнение с очаквания доход на акция на ALD
 

КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20