Mobility Blog

Значението на детайлите

Значението на детайлите

Правителствата по целия свят се стремят да насърчават, увеличават и в крайна сметка налагат използването на електрически автомобили през следващите години и десетилетия, и много мениджъри на автопаркове вече са започнали прехода от 100% ДВГ към ЕПС, независимо дали става въпрос за Plug-in хибридни автомобили (PHEV) или за електрически автомобили с акумулаторна батерия (BEV). В тази статия разглеждаме някои от основните разлики между тях, защо профилите на водачите, техните нужди и употреба са ключови фактори в процеса на вземане на решение, и очертаваме основните добри и лоши практики при въвеждането на електрифицирани автомобили във вашата политика за фирмена мобилност. 

Разликите

Макар че повечето неспециалисти разделят автомобилите основно на ДВГ и "електрически", то категорията на електрическите може да бъде сведена до още няколко подкатегории - и всеки, който работи в автомобилната индустрия, трябва да бъде наясно с тях. Тук ще се спрем на двете най-често срещани понятия: PHEV и BEV.
PHEV е комбинация от ДВГ и BEV. Те съчетават електрическа батерия с ДВГ, работещ на гориво. Изминават прилично разстояние (до 50-60 км) само с електрическа енергия, а ДВГ се включва, когато батерията се изтощи. Усещането за шофиране в общи линии наподобява това на автомобил с ДВГ. Въпреки това, тъй като размерът на батерията, заедно с този на двигателя, прави автомобила по-тежък, разходът на гориво (и емисиите на CO2) могат да бъдат значително по-високи, ако автомобилът не се използва по предназначение - за градски пътувания на къси разстояния. Необходимо е редовно зареждане у дома или в офиса, в противен случай съществува риск - например по време на по-дълги пътувания - от постоянно преминаване към използване на ДВГ. Това не само е по-вредно за околната среда, но и увеличава разходите поради по-честите спирания за зареждане на по-малкия резервоар и по този начин представя лъжлива икономия в сравнение с автомобил със 100% ДВГ.

Както подсказва името, BEV се захранват изцяло от батерии. Самото шофиране често е по-удобно, тъй като се използва предимно един педал за ускоряване и спиране, и със сигурност е по-безшумно. Нещо повече, сега, когато типичният пробег на напълно зареден автомобил може да варира между 350 и 600 км, "притеснението относно пробега" от миналото вече не е проблем. В някои случаи то се зменя от " притеснението относно зареждането" - собствениците се анагажират много с въпроса къде и кога ще могат да заредят следващия път. Тъй като повечето служебни автомобили се използват от служителите и за лични нужди, притесненията относно зареждането все още преобладават. Това безпокойство обаче постепенно се компенсира от бързо развиващата се инфраструктура за зареждане - въпреки че все още е необходимо добро обмисляне и планиране.

Тъй като визията на много държави в крайна сметка е насочена към 100% BEV, PHEV могат да се разглеждат като преходна фаза - стъпка по пътя, която изглежда ще спечели повече първоначално одобрение сред управителите на автопаркове.

Да познаваме водачите си

Макар да е изкушаващо да се използват PHEV или BEV поради данъчните стимули, тяхното употреба не бива да се възприема предимно в тази посока. Внимателното наблюдение на профилите, нуждите и поведението на водачите е съществена предпоставка за ефективното използване на електрифицирани автомобили.

Профилирането на шофьорите разглежда редица въпроси - от възможностите за зареждане по местоживеене до това дали водачите са наематели или собственици там; също така възможностите за зареждане на работното място, както и точните изисквания, задължения, работно време, време на пътуване и маршрути на всеки отделен потребител. Едва след като отговорим на тези въпроси, може да се изготви ефективна политика, която да се възползва от икономическите стимули и същевременно да осигури реални ползи за водачите и за финансовия резултат на компанията.

В случая с PHEV например, ако няма достатъчно зареждане, някои водачи ще се окажат принудени да зареждат гориво повече от стандартните два пъти месечно, което ще доведе до по-големи разходи. Всъщност, някои компании са въвели лимитиране на разходите за гориво, при което например покриват всички разходи за електроенергия, но прехвърлят част или всички разходи за гориво върху водача. 

Ако погледнем по-далеч, вашият регионален или национален контекст също ще определи до известна степен избора ви - страните от Западна и Северна Европа обикновено имат по-добра инфраструктура за зареждане, както и по-строги закони, които са в сила или в процес на финализиране.

Да превърнем профилите в политика

След като вече сте се запознали подробно с профилите на водачите си, може да се наложи да изготвите нова политика. Много компании работят с политики за служебните автомобили отпреди 5, 10 и дори 15 години, и не са достатъчно подготвени да се справят с различните промени, които вече са налице или се задават на хоризонта.

Какво да направите:

 • Ограничете броя на PHEV автомобилите до служители с подходящ профил
 • Осигурете обучение на водачите за промяна на поведението
 • Стимулирайте преминаването към PHEV, например чрез покриване на 100% от разходите за електроенергия
 • Осигурете максимални възможности за зареждане
 • Предложете или стимулирайте използването на домашни зарядни устройства
 • Определете ясни правила за използване
 • Стриктно прилагайте правилата за картите за гориво
 • Интегрирайте в компанията подход, основан на ТСО (Total cost of ownership)

Какво да не правите:

 • Не разглеждайте PHEV като стандартни автомобили
 • Не приемайте всички PHEV като полезни за околната среда (напр. SUV)
 • Не насърчавайте използването на PHEV, без да се предвиждат нуждите от зареждане
 • Не се базирайте на бюджетни рамки, определени в предишните политики
 • Не усложнявайте прекалено образователната и техническа информация за водачите

Преходът не трябва да бъде непреодолимо предизвикателство. Надяваме се, че информацията, включена в тази статия, ще ви даде добри насоки за осъществяването му във вашата компания.

Както винаги, АЛД Аутомотив остава винаги на линия за вас, за да обсъдим най-подходящите варианти за оперативен лизинг на фирмения автопарк.