ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Един партньор за всички решения!

При сключен договор за оперативен лизинг с включени допълнителни услуги, Вие ще можете да се концентрирате върху основна си дейност, докато АЛД Аутомотив ще поеме грижата за Вашия автопарк.

 

Ние осигуряваме дългосрочно решение за Вашия автопарк при следните параметри:

  • за всички автомобили с тегло до 3.5 t;
  • за период от 12 до 60 месеца
  • за определен пробег
  • допълнителни услуги, които Вие избирате

Ние финансираме закупуването на автомобила и поемаме риска, свързан с остатъчната стойност.

Вие заплащате фиксирана месечна вноска и се възползвате от всички предимства на оперативния лизинг с включени допълнителни услуги. 

 

СХЕМА НА ОПЕРАВИТЕН ЛИЗИНГ С ВКЛЮЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

Свържете се с нас
+359 2 802 61 20